A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Kwaliteitskader
 

Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt aan alle zorginstellingen in Nederland gevraagd om informatie te delen rondom de personeelsamenstelling en NPS score. Hieronder vindt u een overzicht van de personeelsamenstelling van het afgelopen jaar (2016).

Algemeen
Intra Zorg         19,78 fte

Extra Zorg        3,89 fte

Facilitair            1,4 fte

HH dienst         2,07 fte

Restaurant       3,55 fte

Overhead         3,55 fte

Woningen         0,06 fte

WMO                1,87 fte

KSW BG           6,63 fte

KSW 2e            6,88 fte

Totaal bezetting   49,68 fte (inclusief stagiaires)

Verpleegkundigen
Er is 4,45 fte aan verpleegkundigen binnen de gehele formatie van Horizon Zorgcentrum, hiervan is 1,2 fte beschikbaar voor het kleinschalig wonen en de rest van de verpleegkundige formatie is beschikbaar voor de intramurale zorg en de Thuiszorg. Dit is voor de directe zorgverlening. Daarbij worden zij ook ingezet voor beschikbaarheidsdiensten en overstijgende taken in zorginhoudelijke werkgroepen en commissies. Voor de Thuiszorg verzorgen zij de indicaties.

GVP
Er zijn zes verzorgenden opgeleid tot GVP-er, dit is Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Deze opleiding is vooral gericht op het omgaan met bewoners met dementie. Jaarlijks worden 2 medewerkers opgeleid tot GVP-er.

Verhouding verzorgenden en helpenden
De volgende verhouding gold in het jaar 2016

Helpenden:                   8
Verzorgenden:              3
Verzorgenden IG:         31
Verpleegkundigen:        6       

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim exclusief zwangerschap 4.07 %
Ziekteverzuim inclusief zwangerschap 6,94 %

NPS score 


NPS is een manier om de klanttevredenheid te onderzoeken. Horizon Zorgcentrum heeft de volgende resultaten behaald in 2016.

NPS WLZ-zorg             : 8,9
NPS PG-zorg               : 8,7
NPS Thuiszorg             : 8,7
Totaal score NPS         : 8,8

Meer informatie over de organisatie en organisatieontwikkelingen kunt u vinden in het jaarverslag van 2016.