A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
 

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt aan alle zorginstellingen in Nederland gevraagd om informatie te delen rondom personeelssamenstelling en kwaliteit van de zorg. Daarom vindt u hieronder de personeelssamenstelling en NPS (klanttevredenheid) van 2016.

Personeelssamenstelling


Algemeen
Intra Zorg: 19,78 fte
Extra Zorg: 3,89 fte
Facilitair: 1,4 fte
HH dienst: 2,07 fte
Restaurant: 3,55 fte
Overhead: 3,55 fte
Woningen: 0,06 fte
WMO: 1,87 fte
KSW BG: 6,63 fte
KSW 2e: 6,88 fte
Totaal bezetting: 49,68 fte (inclusief stagiaires)

De bezetting exclusief stagiaires is 47,57 fte.

Verpleegkundigen
Er is 4,45 fte aan verpleegkundigen binnen de gehele formatie van Horizon Zorgcentrum, hiervan is 1,2 fte beschikbaar voor het kleinschalig wonen en de rest van de verpleegkundige formatie is beschikbaar voor de intramurale zorg en de Thuiszorg. Dit is voor de directe zorgverlening. Daarbij worden zij ook ingezet voor beschikbaarheidsdiensten en overstijgende taken in zorginhoudelijke werkgroepen en commissies. Voor de Thuiszorg verzorgen zij de indicaties.

GVP
Er zijn zes verzorgenden opgeleid tot GVP-er, dit is Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie. Deze opleiding is vooral gericht op het omgaan met bewoners met dementie. Jaarlijks worden 2 medewerkers opgeleid tot GVP-er`

Verhouding verzorgenden helpenden
De volgende verhouding gold in het jaar 2016:

Helpenden: 8
Verzorgenden: 3
Verzorgenden IG: 31
Verpleegkundigen: 6       

Ziekteverzuim
Ziekteverzuim exclusief zwangerschap 4.07 %
Ziekteverzuim inclusief zwangerschap 6,94 %

NPS


De NPS is al volgend gescoord:

NPS WLZ-zorg: 8,9
NPS PG-zorg: 8,7
NPS Thuiszorg: 8,7
Totaal score NPS: 8,8