A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
 

De Cliëntenraad


Alle zorginstellingen zijn verplicht om een cliëntenraad te hebben. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In de brochure "De Cliëntenraad" vindt u verdere informatie over deze adviserende raad .