A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Wonen met zorg en welzijn
 

In onze zorg verlening speelt de Protestants Christelijke identiteit een belangrijke rol. Voor ons is vooral de oproep in de Bijbel tot (naasten)liefde en omzien naar elkaar van essentieel belang. Wij hebben daar de volgende waarden aan ontleend, die leidend zijn voor onze omgang met elkaar en de manier waarop wij zorg verlenen en beslissingen nemen: betrokkenheid, respect, geduldig, tolerant, solidariteit, gerechtigheid en dienstbaarheid. 

Iedereen is welkom
Wij verlenen zorg aan ieder die dat wil, ongeacht de levensovertuiging. Wij streven daarbij om onze bewoners zorg en diensten te verlenen, waardoor zij in staat zijn om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren en eigen keuzes kunnen maken. Onze zorg is daarom persoonlijk en van kwaliteit, zodat het aansluit bij de behoefte van onze bewoners. 

Persoonlijk en betrokken
Het verlies van een naaste, van lichamelijke of psychische mogelijkheden kan vragen en verdriet oproepen. In Horizon Zorgcentrum begrijpen wij dat heel goed en wij geven daar dan ook aandacht aan. U kunt te allen tijde vragen om een goed gesprek maar we bieden ook, als dat nodig is, psychische ondersteuning aan de bewoners en mantelzorgers. 

Geestelijke zorg
Horizon Zorgcentrum hecht grote waarde aan de kwaliteit van de geestelijke zorgverlening van de bewoners. Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan meerdere activiteiten die wij vanuit de christelijke identiteit organiseren.

  • Er is iedere vrijdag een weeksluiting met zang en overdenking.
  • De viering van het Heilig Avondmaal is 4 keer per jaar.
  • Bijbelgesprekgroep is om de week.
  • In ieder appartement is de mogelijkheid om de plaatselijke kerkdiensten te beluisteren.
  • Wij zijn gewend vanuit onze christelijke levenshouding om dagelijks de maaltijd in het restaurant te openen met Bijbellezing en gebed.
  • Meer over de identiteit kunt u lezen in het identiteitsstatuut.