A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Directeur-bestuurder.

 De functie


Vanwege de komende pensionering van de huidige directeur-bestuurder, is Horizon Zorgcentrum op zoek naar een directeur-bestuurder.
Horizon is een stichting met korte lijnen en wil zelfstandig blijven. Daarvoor is zij op zoek naar een directeur-bestuurder met een heldere toekomstvisie, die goed kan schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. De directeur-bestuurder is zichtbaar binnen de organisatie en stuurt op een heldere, consistente manier en met gevoel voor verhoudingen, zet mensen in hun kracht en weet te verbinden. Daarbij heeft de directeur-bestuurder een scherpe en integrale visie op zowel zorgverlening en zorgprocessen als op financiering en bedrijfsvoering. Hij/zij is zakelijk en resultaatgericht maar beschikt daarnaast over een warm hart voor de cliënten van Horizon.

De directeur-bestuurder van Horizon speelt actief in op de toekomstige ontwikkelingen in de (financiering van de) (ouderen)zorg en maatschappij. Belangrijk zijn onder meer de transitie naar zwaardere intramurale zorg en het tegen een gezond rendement uitvoeren van de extramurale dienstverlening. De directeur-bestuurder heeft de taak om de organisatie verder te ontwikkelen- en te positioneren in de zorgmarkt. Door de veranderende en zwaardere zorgvraag is een structuurwijziging (inzet van andere functies en verantwoordelijkheden) evenals verdieping in deskundigheidsniveau van medewerkers nodig.

De directeur-bestuurder is ondernemend ingesteld en speelt met het managementteam in op de toekomstige kansen in de markt. De directeur-bestuurder weet een en ander inhoudelijk en bedrijfsmatig verantwoord neer te zetten en door te vertalen naar de eigen zorgverlening/organisatie/medewerkers, hierbij gebruikmakend van zijn/haar netwerk.
De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de nieuwbouwprojecten.

Directeur-bestuurder, het profiel
De functie is een veelzijdige opdracht voor een sterk mens-, ontwikkelingsgerichte directeur-bestuurder met een scherp oog voor de zorg én bedrijfsvoering, cliënten én medewerkers.
Een directeur-bestuurder die op inspirerende wijze de veranderingen in de eigen organisatie kan initiëren en managen, medewerkers en cliënten kan meenemen en de instelling kan positioneren en waar mogelijk de zorgverlening kan uitbouwen.

Horizon zoekt een kandidaat die duidelijk is en tegelijk met compassie besluiten neemt, zaken bespreekbaar maakt en mensen aanspreekt op afspraken en resultaten. Een directeur-bestuurder die de kracht van de medewerkers benut, op overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die nodig is voor de ontwikkeling van de medewerkers. Deze persoon is zowel intern als extern het boegbeeld van de organisatie.

Horizon is op zoek is naar een veelzijdige directeur-bestuurder. Iemand met oog en gevoel voor (externe) ontwikkelingen en tevens met oog voor kansen op het gebied van samenwerking met andere zorgaanbieders. Een bestuurder die tot reflectie in staat is, kan inspireren en coachen en die zich van nature op zijn of haar plek voelt in de rol van voorzitter.

De nieuwe directeur-bestuurder is meelevend en actief lid van een protestants christelijke gemeente en draagt als boegbeeld van Horizon de missie en identiteit van Horizon uit.

Horizon Woonzorgcentrum, de organisatie
Horizon Zorgcentrum is een kleinschalig centrum voor ouderen in Broek op Langedijk. De organisatie biedt een breed aanbod aan zorg, zoals wonen met zorg, thuiszorg, kleinschalig wonen en kortdurende opnames. Horizon biedt zorg waarin de bewoner centraal staat.
De Protestants Christelijke Stichting voor Wonen en Zorg exploiteert het verzorgingshuis Horizon Zorgcentrum en is daarvan eigenaar. Horizon is een protestants christelijk zorgcentrum, de meerderheid van de cliënten heeft een protestants christelijke achtergrond. Voor het doen en laten kiest Horizon voor de protestants christelijke identiteit. Van cliënten en medewerkers wordt gevraagd de protestants christelijke identiteit te respecteren en deze in de praktijk de ruimte te geven.

Het doel van de Stichting is het bieden van zorg en huisvesting aan ouderen, zowel intra- als extramuraal. Tevens is Horizon Zorgcentrum aanbieder voor de huishoudelijke zorg in het kader van de WMO. Zorgcentrum Horizon verleent zorg aan eenieder die dat wil, ongeacht de levensovertuiging.
Horizon heeft als doel het bieden van een omgeving die zoveel mogelijk aansluit op het eigen leven van de cliënt, zodat deze zijn leven op de door hem gewenste wijze kan voortzetten.
In de komende jaren breidt Horizon naar verwachting uit met een tweetal zorglocaties eveneens in de gemeente Broek op Langedijk.

Meer informatie
Het betreft een functie voor 32-36 uur.
Via onderstaande link kun je een uitgebreide informatienotitie downloaden over deze vacature en de procedure:

https://www.terrasearch.nl/wp-content/uploads/Informatienotitie-Horizon-directeur-bestuurder.pdf

Solliciteren
Wanneer je geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Terra Management Search graag uiterlijk 1 oktober a.s. je motivatiebrief en curriculum vitae.
Je kunt je sollicitatie uploaden via de sollicitatiebutton:

https://terra.heeftwerkvoormij.nl/10678/kandidaten/inschrijven/10678-02S000088P