A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
 

Waardering van cliënten
 

Het is voor Horizon Zorgcentrum belangrijk om te weten hoe de cliënten over de zorgverlening denken. Daartoe worden tweejaarlijks onderzoeken verricht door een extern bureau. Hierin wordt gemeten hoe tevreden cliënten zijn over de vele aspecten van de zorgverlening. Enkele voorbeelden: wordt de dagbesteding als zinvol ervaren, zijn er voldoende activiteiten, hoe is de bejegening door de zorgverleners. Hoe is de beschikbaarheid en de kwaliteit van het personeel. Hoe wordt de bejegening ervaren en hoe is het gesteld met de inspraak en de beschikbare informatie. Hoe veilig is het wonen in Horizon. Hoe is de toegankelijkheid en welke voorzieningen zijn er in huis en welke zijn er in de directe omgeving. De onderzoeken richten zich op de drie cliëntengroepen van Horizon Zorgcentrum: intramurale zorg, de psychogeriatrische zorg en de wijkverpleging. Alle drie de groepen scoren hierin goed.

Intramurale zorgverlening         : score  8,9

Psychogeriatrische zorg             : score  8,7

Wijkverpleging                              : score  8,7

Naast deze onderzoeken wordt er ook gemeten op de website van KiesBeter. Dit is een geheel andere manier van het wegen en weergeven van scores. Hierin is de maximaal te behalen score 4 punten. Horizon Zorgcentrum heeft ook daar een hoge score: 3,6 punten

Voor KiesBeter kunt ook u kijken op hun website: www.kiesbeter.nl