A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Persoonlijke verzorging en verpleging


Persoonlijke verzorging en verpleging wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage van de ziektekosten verzekering. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie op voor de zorg die nodig is, in overleg met u en eventuele naaste(n).

Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging betreft taken als hulp bij wassen, aankleden, douchen, steunkousen en toiletgang.

Verpleging
Verpleging betreft taken als hulp bij medicijnen, injecties, katheteriseren, wondzorg en stomazorg.

Begeleiding
Ondersteunende begeleiding kan geleverd worden vanuit een indicatie van de WMO (gemeente) of vanuit een zorgzwaartepakket 4 of hoger. Het gaat hierbij om taken als hulp bij de dagindeling en het maken van een passende dagstructuur.