A
A
A
AA
A
A
AA
A
A
A
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum
Horizon Zorgcentrum

Kosten


Eventuele kosten zijn afhankelijk van uw situatie. Met ingang van januari 2015 wordt persoonlijke verzorging en verpleging vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. De wijkverpleegkundige stelt hiervoor een indicatie op. Er is dan geen sprake van een eigen bijdrage of eigen risico.

Voor de intensieve thuiszorg vanuit de Wet Langdurige Zorg is wel een eigen bijdrage verplicht. Deze berekent het CIZ voor u.

Voor de huishoudelijke hulp en de ondersteunende begeleiding wordt een eigen bijdrage via het WMO-loket berekend.